Taivassalon ja Kustavin seurakuntien yhteinen talouspäällikön virka

 

Taivassalon ja Kustavin seurakuntien yhteinen talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi 14.3. klo 16.00 mennessä (pdf). Virka on kokoaikainen tehtävien jakaantuessa Taivassalo 60 % ja Kustavi 40 %. Seurakunnat ovat pieniä ja idyllisiä saaristoseurakuntia. Taivassalon srk:n jäsenmäärä oli 31.12.2023 1230 ja Kustavin srk:n 671.   

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu talous-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinto sekä näiden työalojen esimiestehtävät. Viran tehtävät on määritelty johtosäännössä. Talouspäällikön esimiehenä toimii kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakunnat siirtyivät Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi v. 2017 alussa. 

Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva tutkinto ja riittävästi perehtyneisyyttä julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallintoon. Arvostamme hyvää talousosaamista, kiinteistöprojektien hallintaa sekä esimies- ja yhteistyötaitoja.  

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmä J 10:n mukainen. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhde alkaa 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Talouspäällikkö on johtava viranhaltija, johon sovelletaan työaikalakia ja virkaehtosopimuksen mukaista toimistotyöaikaa.

Hakemus ja ansioluettelo on toimitettava 14.3.2024 klo 16.00 mennessä osoitteella taivassalon.seurakunta@evl.fi  tai Taivassalon seurakunta, Keskustie 4, 23310 Taivassalo. Kuoreen merkintä "Talouspäällikkö".  Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Haastattelu järjestetään 20.3.2024. Haastatteluun otetaan mukaan todistukset.   

Lisätietoja tehtävästä antavat Kustavin kn vpj Lasse Jalonen 0400 539916, Taivassalon kn vpj Jorkka Lehtonen 0400 322600 ja vt. kirkkoherra Petri Sirén 044 7006138, petri.siren@evl.fi.  

Talouspäällikön viran hakuaika päättyy torstaina 14.3.2024 klo 16.00

Kustavin ja Taivassalon seurakunnat