Kaste

"Minä olen suuri ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä." Ps. 139 

Suurin osa suomalaisista kastetaan sylilapsina, mikä kuuluu useimpien suurten kristillisten kirkkojen perinteeseen. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset eli konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Jotta lapsi voidaan kastaa, täytyy ainakin toisen vanhemmista olla luterilaisen kirkon jäsen. Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

Kastettavalla tulee olla kummeina vähintään yksi luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö tietyin edellytyksin.

Vanhemmat saavat lapsen syntymän jälkeen postitse kotiin lomakkeen lapsen tietojen antamista varten. Kyseessä on väestörekisterikeskuksen lomake. Siihen merkitään lapsen etunimet ja sukunimi sekä kastettavan lapsen kummien nimet, henkilötunnukset ja kotiseurakunta.

Kaste voidaan toimittaa perheen itse valitsemassa paikassa; kodissa, isovanhempien luona, kirkossa tai muissa tiloissa. Perheenjäsenet ja sukulaiset voivat osallistua kastetilaisuuteen esimerkiksi lukemalla evankeliumin, muun raamatuntekstin tai rukouksen tai esittämällä musiikkia.

Kasteesta sovitaan kahden kuukauden kuluessa ottamalla yhteys suoraan kirkkoherraan. Kanttori voi pyydettäessä osallistua kastetoimituksen musiikin toteutukseen olipa kaste kotona tai kirkossa. Musiikkitoiveista on hyvä sopia hyvissä ajoin ennen juhlaa.